fbpx
On Air

Find Your Soul Dezarate

Home

Audiencia de 7deRàdio


7deRàdio és una emissora local, per tant, no sortim als estudis d’audiència (EGM). Com tampoc creiem en ells, per que no són més que estadístiques i tenen un alt cost econòmic, nosaltres només publicarem el nombre d’oients que tenim mensualment per internet.

Aquest fet fa que sembli que tinguem pocs oients. Però només tenim en compte els oients d’internet, no per la FM.

Hi ha algunes ràdios que multipliquen per 10 les dades obtingudes pel servidor d’streaming, ja que es considera que perquè algú es connecti intencionadament a l’streaming, hi ha més gent que ho està escoltant en la seva ràdio al cotxe, a casa o en el seu negoci . Però nosaltres no volem donar dades que no estiguin contrastats, així que els deixem que vostès facin servir la seva imaginació i comptin quanta audiència podem tenir en total.

Online Graphing

Total 2016: 392.578 oyents per Internet

Online Graphing